Fremtiden er ærlige produkter

Er det palmeolje i kjeksen? Er kaffen fairtrade? Er PC-en karbonnøytral? Stadig flere av oss vil vite at produktene vi kjøper er sunne, etiske og miljøvennlige. Det har ført til fremveksten av «the honest product», som gjør det lettere for ledere og IT-innkjøpere å gjøre grønne produktvalg.

«The honest product»

7 av 10 er mer interessert i om produktet er bærekraftig enn om produsenten er det.

Det er musikk i mine ører. Selv tilhører jeg en av de mange som ikke ønsker å flytte til Mars, og som ønsker å gjøre grønne valg til alles beste.

Bærekraft handler om at noe er «liv laga». Det vil si at det har livets rett, fordi det ikke ødelegger for resten av livet på planeten.

Bransjens ideal – og dit jeg tror vi etter hvert kommer – er «The honest product»: Produkter med en transparent verdikjede, hvor du som kunde får fullt innsyn i produktets påvirkning på miljøet og alle FNs bærekraftsmål.

Vi skrev i forrige blogginnlegg om HPs satsning på bærekraft. I denne artikkelen vil jeg ta frem en annen aktør som har satt seg et hårete mål om karbonnøytralitet: Apple.

Les også: Apple, en rollemodell for personvernet?

Apple-produkter skal være karbonnøytrale innen 2030

Apples anlegg over hele verden er allerede karbonnøytrale. Det vil si at de ikke bidrar til mer CO2-innhold i atmosfæren. Nå vil de runde et nytt hjørne: Innen 2030 skal også forsyningskjeden og produktene være karbonnøytrale.

Et så eplekjekt mål krever naturligvis en kløktig plan, og den har Tim Cook selvsagt klart for seg. Apples klimastrategi består av fem delmål:

  1. Produktdesign med lite karbonavtrykk: Apple reduserte karbonavtrykket sitt med 4,3 millioner tonn i 2019. Det gjør de ved å ta i bruk resirkulerte materialer i produktene sine. De har også utviklet teknologi som gjenvinner stål og sjeldne materialer fra gamle Apple-produkter.

  2. Smartere bruk av energi: Apple har investert tungt i energieffektivisering. I 2019 reduserte de strømforbruket på anleggene sine med en femtedel. De har også redusert karbonutslippene i leverandørkjeden med 779 000 tonn årlig.

  3. Hundre prosent fornybar energi: Apple har fått et løfte fra 70 av leverandørene sine om å kun bruke fornybar energi i produksjonen. Effekten av dette vil være den samme som å fjerne 3 millioner biler fra veiene hvert år. Apple satser også på solenergi.

  4. Bedre prosesser og materialer: Apple investerer i karbonfri smelting av aluminium sammen med sine leverandører og jobber med å betydelig redusere utslipp av fluoriserte gasser i produksjonen av elektroniske komponenter.

  5. Karbonfangst: Apple investerer i beskyttelse og gjenopprettelse av skoger, savanner og våtmarksområder og har opprettet et fond for løsninger innen karbonfangst.

Les også: Ansatte i IBM blir mer effektive med Apple

Hvordan kan vi gjøre bedriftene våre karbonnøytrale?

Det er faktisk ting bedriftsledere kan gjøre for å etterlate et mindre karbonavtrykk. Du kan lage et klimaregnskap for bedriften, innføre dager med kjøttfri lunsj, skjære ned på fly- og bilreiser (og heller ta det på Teams, som vi allerede gjør nå) og kjøpe grønn energi. Og ikke minst: kjøpe ærlige IT-produkter, som er bærekraftige.

Stay green!

Apple i bedriften. Se utvalget hos Komplett Bedrift