muskel- og leddsmerter på grunn av dårlige kontormøbler

Nei, du MÅ ikke kjøpe hev-senk-pult til dine ansatte, men det kan hende du skal gjøre det likevel. Hvert år koster sykefraværet i norske bedrifter mellom 20 og 30 milliarder kroner. Hver uke en medarbeider er borte beregnes til cirka 15.000 kroner i tap for bedriften.

Som arbeidsgiver har du et ansvar for å legge til rette, informere og ta de ansatte med på råd om det fysiske arbeidsmiljøet. Det er det helt formelle rundt det å ivareta et fysisk godt arbeidsmiljø. Du kan lese deg opp på Arbeidsmiljølovens paragraf 4 i denne artikkelen hos Arbeidstilsynet.

Fraværet koster

Hver eneste dag er så mange som 130.000 norske arbeidstakere sykmeldt. Det innebærer enorme kostnader for samfunnet. Omkring 70% av dette fraværet knyttes til muskel og leddsmerter. Disse statistikkene er gjenstand for diskusjon i mange ledermøter og hos bedriftens styre. Det er krevende å gjøre noe med, men ikke umulig.

Verdens høyeste sykefravær

Det er uendelig mange årsaker til sykefraværet her i landet, og det er slått fast at vi har det høyeste sykefraværet i verden (Faktisk.no 9. april 2018). Dette er noen harde fakta:

  • Ifølge OECD hadde nordmenn i gjennomsnitt 14,8 dager med selvrapportert fravær fra jobb grunnet sykdom i 2017. Svenskene var til sammenligning borte 11,7 dager.
  • Den norske sykelønnsordningen som gir full lønn fra første sykedag ble innført i 1978. Norge har de høyeste kostnadene knyttet til sykefravær av alle OECD-landene.
  • Ifølge Virke koster sykefraværet det norske samfunnet 69,6 milliarder kroner per år Det er 42,6 milliarder kroner i offentlige utgifter og 27 milliarder kroner i bedrifters utgifter, basert på gjennomsnittsinntekt.
  • IA-avtalen trådte i kraft fra 2. kvartal 2001. En av de viktigste målsettingene for avtalen var å redusere sykefraværet med 20 prosent. Nedgangen fra 2001 til 2018 har ifølge SSB vært på 13,3 prosent.

hev og senk pult

Tre suksesskriterier

Jeg har alltid ment at det er minst tre faktorer som gjør at du kan holde sykefraværet nede i din virksomhet. Er du enig med meg i disse?

  1. Dine ansatte er engasjert, jobber med meningsfylte oppgaver og føler at de gir verdi
  2. Din arbeidsplass er føre var og forebygger istedenfor å reparere når skaden har skjedd
  3. Din arbeidsplass legger godt til rette for hver enkelt arbeidstaker. Det være seg arbeidstid og fleksitid, antall oppgaver og ikke minst det fysiske arbeidsmiljøet i form av bord, stol og hjelpemidler

Jeg vil hevde, og mange med meg, at vi kan redusere en stor andel av sykefraværet i norske bedrifter om vi er flinkere til å tilpasse det fysiske arbeidsmiljøet – altså punkt tre i oversikten.

Forebygge - forebygge forebygge

May Britt Søland er bedriftsfysioterapeut i Grønn Jobb og sier det slik: «Når vi vet at muskel og skjelettplager er den største enkeltårsaken til fravær i arbeidslivet og ergonomi handler om å tilpasse for å forebygge disse skadene så ser vi hvor viktig arbeidet med ergonomi er for virksomheten.»

Les også: Hvor mange PC-skjermer trenger du egentlig på arbeidsplassen

Invester i ergonomi

Misfornøyde ansatte som har vondt vil ikke prestere like godt som de skadefrie og sunne. Som bedriftsleder har du ansvar for å jobbe forebyggende og du må kjenne de ansatte så godt at du bokstavelig talt hver hvor skoen trykker. Visste du at innkjøp av en ergonomisk tilpasset datamus kan være spart inn om du unngår en sykedag eller to på grunn av den? Hva koster det deg å investere i en god kontorstol for å unngå ryggplager som ofte setter medarbeidere ut av spill i ukevis?

Som bedriftsleder kan du investere i de ansattes velferd. Det sparer deg for sykefravær og timer med jobb for å finne egnede vikarer. Som bonus får du rykte på deg for å være en attraktiv arbeidsplass. Følg rådene fra kiropraktorer og fysioterapeuter – ikke la dem bli nødt til å reparere skaden når den har skjedd.

Møbler til kontoret me lynrask levering