mindre nakke og stive skuldre-problemer med riktig høyde på PC-skjermen

En betydelig del av sykefraværet i Norge skyldes plager i nakke og rygg. Hvor mye av dette som er en direkte konsekvens av feil arbeidsstilling har vi ikke tall på, men det som er sikkert er at man kan unngå en god del rygg- og nakkeplager ved å ha en fleksibel skjerm.

Jeg kommer aldri til å si til noen at de skal sitte så og så mange centimeter fra skjermen og skjermen skal være så og så mange centimeter fra ansiktet, fleksibilitet og variasjon er nøkkelen.

Hvis man med enkle grep kan justere skjermen slik at det gir en mest mulig behagelig arbeidsstilling for den som sitter der, er det en god inngang til å unngå å bli en del av fraværsstatistikken.

Uheldige bivirkninger med dårlig PC-skjerm

Sitter du og jobber foran en skjerm som ikke er riktig for deg, kan du oppleve å bli trøtt, sliten, tung i hodet, og dermed være en ukonsentrert og ineffektiv versjon av deg selv. I tillegg kan det gå ut over søvnkvaliteten, noe som fort får negative ringvirkninger.

New call-to-action

Ergonomisk gunstige løsninger

Det er totalopplevelsen ved å være ansatt på en arbeidsplass som avgjør hvor effektivt man er i stand til å jobbe der. Sittestilling, pultens utforming og støynivået i rommet er andre faktorer som spiller inn, men i de aller fleste kontorjobber vil blikket til den ansatte i store deler av arbeidshverdagen være festet på skjermen. Det er derfor svært viktig at skjermen har riktig høyde, at den kan tiltes frem og tilbake, og at oppløsningen og lysstyrken er tilpasset den enkeltes preferanser og arbeidsoppgaver. Det er to hovedfaktorer som spiller inn for helseeffekten ved å jobbe foran en god skjerm:

  1. Den fysiske fleksibiliteten i skjermen. Sørg for at skjermen står på en fot som tillater høydejustering. I tillegg bør skjermen kunne trekkes frem og tilbake, og helst tiltes rundt. Kan ikke skjermen justeres på denne måten kan de fleste skjermer festes på et skjermstativ eller en monitorarm med justeringsmuligheter.

  2. Muligheten til å betjene lys- og bildeinnstillingene manuelt I de litt høyere prissegmentene finner du skjermer med nokså avansert lyssensorteknologi. Dette fungerer gjerne slik at skjermen selv justerer lysstyrken ut fra hvor mye lys sensorene oppfatter at det er i det rommet hvor skjermen er plassert. Kommer sola inn gjennom vinduet, vil skjermen øke baklyset sitt for å kompensere, slik at skjermen ikke blir helt mørk. Når sola forsvinner igjen, vil den dempe baklyset og balansere ut lyset, slik at den som sitter og jobber på skjermen verken trenger å myse for å se hva som står der, eller får et alt for skarpt lys midt i ansiktet.

Mange funksjoner på skjermen, mange muligheter

Grunnen til at det er viktig å ha så mange justerbare funksjoner som mulig i en skjerm, er at oppfatningen av hva som er en riktig og behagelig arbeidsplass, varierer fra person til person. Når en ansatt får en ny skjerm, bør noen ta ansvar for å vise vedkommende hvordan innstillingene fungerer. Mange synes det kan være pinlig å spørre om hjelp, så selv om noe kan være helt innlysende for den som har mye kunnskap om skjerm, er det viktig å tilby assistanse. Det hjelper lite å ha et kontor fullt av flotte, moderne skjermer dersom ingen av brukerne vet hvordan de kan justere skjermen til eget beste.

Les gjerne mer på vår samleside: Riktig PC-skjerm på arbeidsplassen

Friske og fornøyde ansatte med riktig PC-skjerm

En god arbeidsstasjon er viktig for at hver enkelt ansatt skal kunne prestere så godt som mulig. Med ergonomiske prinsipper til grunn for produktvalgene på en arbeidsplass vil man legge til rette for fornøyde ansatte som opplever at deres behov blir tatt på alvor. Og hvis de ansatte er glade og har en tilrettelagt arbeidsstasjon, vil det også kunne slå ut i økt produktivitet og gi et hyggelig resultat i bunnlinja.

Ta kontakt med oss for avtaler og større forespørsler