Det er mange grunner til å sitte med god avstand til hverandre. Da snakker jeg ikke bare om faren for Covid-smitte. Det er ukomfortabelt å sitte tett bare fordi du skal komme med i bildet under en videokonferanse. Alle trenger litt armslag og plass til å notere på en laptop, ikke bare på telefonen sin. Da er det viktig at videokonferanse-kameraet fanger opp alle. Det gjør Iris 4K-kameraet fra Trust.