virtual reality - VR

VR (virtual reality) er kanskje noe du først og fremst assosierer med spill og film. Men i flere år har både medisin og bransjer innenfor sikkerhet og beredskap blitt mer interessert i teknologien, og da mener jeg ikke som fritidssyssel.

Det du lærer på legestudiet, i ambulanseopplæring eller på HMS-kurset er sjelden som det virkelige arbeidslivet. I mange bransjer kan én feil få fatale konsekvenser. Med VR-teknologi kan disse bransjene ta i bruk den mest effektive læringsmetoden som finnes, nemlig «learning by doing».

Nå kaster også Apple seg inn i markedet med brillene Apple Vision Pro. Jeg tror dette kan bli en gamechanger, ikke minst fordi profesjonelle miljøer har ressurser til å investere i utstyr som ligger et stykke oppover i hylla. Apple Vision Pro blir ikke billigst på markedet, men kombinerer den fysiske og den virtuelle verden på en måte som gjør at Apple kaller det en spatial computer. Altså noe mer enn VR-briller. Interaksjon mellom deg, appene og den virkelige verden. Det blir spennende å se hva folk bruker den til.  

Design uten navn (9)Ser ut som noe fra Apple: Og det ER Apples nye Apple Vision Pro (Foto: Apple)

VR gir en helt ny måte å forstå og utføre opplæring på

VR-teknologi spiller stadig en økende rolle i opplæringsapplikasjoner, med systemer på plass til å trene både brannmenn i felt, kirurger i operasjoner og anleggsarbeidere i krise- og ulykkessituasjoner.

Mer realistisk med virtual reality

Tidligere har sikkerhet- og beredskapsbransjer vært avhengige av simuleringsfeltet, ved bruk av simuleringsdukker og/eller skuespillere for å spille ut realistiske scenarier. Det fungerer til en viss grad, men situasjonene kan ikke skaleres. Med VR-teknologi kan case-trening utføres uten å bruke utstyr og rekvisitter, eller kjøre på med så mange rekvisitter man ønsker. Samtidig kan teknologien forberede personell på ulike situasjoner og gjøre dem kjent med omgivelser som det ikke er mulig å simulere.

Ford har allerede brukt VR i mange år i sitt treningsprogram Ford Driving Skills For Life og IKEA har sitt Virtual Reality Showroom, selv om sistnevnte kanskje handler mindre om HMS enn om innredning av stua.

VR i medisinsk simulering

Med VR-teknologi kan personen som er under opplæring, snakke med, undersøke og behandle en pasient mens han eller hun samhandler med teamet sitt. Alt personen gjør blir logget, tidsstemplet og koblet til beste praksis slik at personen får en strukturert tilbakemelding og kan gå tilbake og gå gjennom samme situasjon på nytt og rette opp der han eller hun gjorde feil.

VR i HMS-arbeid

Ansatte kan få en interaktiv opplæring i HMS-rutiner gjennom et VR-spill hvor spilleren trer inn i en virtuell arbeidsplass. Her kan spilleren oppleve simulerte arbeidsulykker som konsekvens av brudd på HMS-reglene, og dermed både lære og huske viktige sikkerhetsrutiner.

Statnett er en av bedriftene som var tidlig ute med å teste virtual reality i HMS-opplæring. Verktøyet tar utgangspunkt i Statnetts regler som ansatte må følge på anlegg og stasjoner.

VR gir flere muligheter

VR kan nok ikke erstatte vanlig simulering og opplæring på tvers av bransjer helt enda, men det er absolutt et godt supplement til instrukser, trening, prosedyrer og prosesser.

I dag er det mulig  å trene personell i mye større skala enn tidligere, uten at det krever tid, plass eller utstyr. De store fordelene kommer når folk kan trene i grupper i én og samme simulering på tvers av bransjer og landegrenser. Det vil åpenbart spare ressurser. I dag hvor det eksempelvis er ekstremt fokus på effektivitet i helsevesenet, virker VR som den mest åpenbare løsningen. Om VR-teknologi blir implementert ytterligere i bransjen gjenstår å se.

VR i bedriften