virtual reality - VR

VR (virtual reality) er sannsynligvis noe du først og fremst assosierer med spill og film. Nå har medisin og andre bransjer innenfor sikkerhet og beredskap blitt mer interessert i teknologien, og da mener jeg ikke som fritidssyssel.

Det man lærer på legestudiet, i ambulanseopplæring eller på HMS-kurset er ofte veldig forskjellig fra det virkelige arbeidslivet. I slike bransjer kan én feil ofte få fatale konsekvenser. Med VR-teknologi kan disse bransjene ta i bruk den mest effektive læringsmetoden som finnes, nemlig «learning by doing».

VR gir en helt ny måte å forstå og utføre opplæring på

VR-teknologi spiller stadig en økende rolle i opplæringsapplikasjoner, med systemer på plass til å trene både brannmenn i felt, kirurger i operasjoner og anleggsarbeidere i krise- og ulykkessituasjoner.

Mer realistisk med virtual reality

Tidligere har sikkerhet- og beredskapsbransjer vært avhengige av simuleringsfeltet, ved bruk av simuleringsdukker og/eller skuespillere for å simulere virkelighetsscenarioer. Og det fungerer til en viss grad, men situasjonene kan ikke skaleres. Med VR-teknologi kan case-trening utføres uten å bruke utstyr og rekvisitter. Samtidig kan teknologien forberede personell på ulike situasjoner og gjøre dem kjent med omgivelser som det ikke er mulig å simulere.

VR i medisinsk simulering

Med VR-teknologi kan personen som er under opplæring, snakke med, undersøke og behandle en pasient mens han eller hun samhandler med teamet sitt. Alt personen gjør blir logget, tidsstemplet og koblet til beste praksis slik at personen får en strukturert tilbakemelding og kan gå tilbake og gå gjennom samme situasjon på nytt og rette opp der han eller hun gjorde feil.

VR i HMS-arbeid

Ansatte kan få en interaktiv opplæring i HMS-rutiner gjennom et VR-spill hvor spilleren trer inn i en virtuell arbeidsplass. Her kan spilleren oppleve simulerte arbeidsulykker som en konsekvens av å ikke følge HMS-reglene, og må derfor både lære og huske viktige sikkerhetsrutiner. Statnett er en av bedriftene som har vært tidlig ute med å teste virtual reality i HMS-opplæring. Spillet tar utgangspunkt i Statnetts huskeliste som ansatte alltid må følge på anlegg og stasjon for å unngå farlige hendelser. Du kan sjekke ut hvordan Statnett utfører VR-opplæring her.

VR gir flere muligheter

VR kan nok ikke erstatte vanlig simulering og opplæring på tvers av bransjer helt enda, men det er absolutt et godt supplement til instrukser, trening, prosedyrer og prosesser. I dag finnes det allerede en mulighet for å trene personell i mye større skala enn tidligere, uten at det krever noens tid, plass eller utstyr som vanligvis kreves av simuleringsbasert trening. På sikt tror jeg det kan bli mulig for at folk kan trene i grupper i en og samme simulering på tvers av bransjer og landegrenser, noe som vil være rimeligere i lengden. I dag hvor det eksempelvis er ekstremt fokus på effektivitet i helsevesenet, virker det som av VR er den mest åpenbare løsningen. Om VR-teknologi blir implementert ytterligere i bransjen gjenstår å se.