Avskrivning av IT-utstyr

Hvis du skal tjene penger, må du bruke penger. Utgift til inntekts ervervelse, heter det. Det handler om at du må handle inn utstyr for å kunne drive proft. Du trenger en PC eller en Mac. En telefon. Et headset. Sånne ting. Og dette kan du trekke fra på skatten. Men hvordan? Hva er reglene for avskriving?

Death and taxes. Det er det eneste du ikke slipper unna, sier amerikanerne. Som så mye annet i USA, stammer uttrykket fra Benjamin Franklin og et brev han skrev i 1789. The Beatles var nok også smertelig klar over at de måtte betale skatt da de skrev låta «Taxman», som du finner på mesterverket «Revolver» fra 1966. (“If you take a walk I'll tax your feet/’Cause I’m the taxman”).

Litt om Beatles og Benjamin Franklin

Jeg håper og tror du og din bedrift har et bedre forhold til skatt og skatteoppkreveren enn både den jevne amerikaner og The Beatles. For skatten må inn, og den beregnes ut fra hva dere har i overskudd på omsetningen deres. Og det er der innkjøp kommer inn.

Avskrivingsregler for IT-utstyr

Generelt er det jo slik at om du kjøper noe fra Komplett Bedrift, enten det er et nytt tastatur eller det er 19 nye nettbrett, så trekker du det fra inntekten du har i bedriften. Dermed blir overskuddet mindre og skatten lavere. Bedriften har kanskje tjent en million, men brukt ett hundre tusen på IT-utstyr? Da er overskuddet ni hundre tusen, og det er den summen som skal beskattes. (I tillegg finnes det selvsagt andre utgifter som ikke har med IT å gjøre, men prinsippet er det samme.)

Men du får ikke lov av myndighetene å trekke fra altfor mye på en gang. For da blir det dårlig med overskudd og dermed mindre skatt til finansministeren. Derfor har vi det som heter avskrivning. Når det gjelder tastaturet er det greit, det skriver vi av med hele verdien, siden det ikke er så kostbart. Men om du kjøper inn noe som har større verdi, da er det annerledes. I tillegg er det to sett med regler å forholde seg til. Den ene er skattemessige regler. Det andre er regnskapsmessige regler.

Enkeltpersonforetak eller aksjeselskap?

Hvis du har et enkeltpersonforetak (ENK) er du trolig bare bokføringspliktig, og trenger kun å forholde deg til de skattemessige reglene. Aksjeselskaper (AS) er annerledes, for de er regnskapspliktige. De må forholde seg både til de regnskapsmessige og de skattemessige reglene. Hvis du har et lite aksjeselskap, kan du velge å bruke de skattemessige reglene i stedet for regnskapsmessige. Du kan sjekke hos Altinn om du er et lite eller stort AS, men trolig vet du det fra før...

Avskriving etter skattereglene

Så til selve avskrivingen. Vi holder oss nå til skattereglene. Der heter det at «varige og betydelige eiendeler og investeringer skal avskrives med saldoavskrivninger». Saldoavskrivning betyr at du ikke får fradrag for hele utlegget i regnskapet i det samme året som du handler.

Men hva er «varig»? Jo, «varig» i denne sammenhengen betyr at PC-en, iPhonen, printeren eller firmabilen må forventes å kunne brukes i tre år. Og «betydelige» betyr at den må koste 15 000 kroner (eks. mva) eller mer.  

Det er lett å finne både PC-er og mobiltelefoner og printere under denne summen. (Bil er det verre med...)

Så hvis eiendelen er verdt mer enn 15 000 kroner og kan brukes i mer enn tre år, da avskrives den over tid. Vi bruker fortsatt de skattemessige reglene her. Det meste du kjøper hos oss i Komplett Bedrift havner i det som heter saldogruppe A (kontormaskiner o.l.) som har 30 prosent som avskrivingssats. Det finnes ulike klasser. Et skip har for eksempel 14 prosent i saldogruppe E. Men Komplett Bedrift selger ytterst få skip (om noen i det hele tatt), så la oss holde oss til saldogruppe A.

La oss si dere har kjøpt en nydelig MacBook og litt tilbehør hos oss til 50 000 kroner. Da blir det sånn:

Første års avskrivning:            50 000,- x 30 % = 15 000        – restsaldo kr 35 000,-

Andre års avskrivning:             35 000,- x 30 % = 10 500        – restsaldo kr 24 500,-

Tredje års avskrivning:            24 500,- x 30 % =  7 350          – restsaldo kr 17 150,-

Og så videre...

Det er klart at når man kun skriver av en prosentandel av en sum hvert år, så blir det aldri null. Men når du til slutt havner under 15 000 kroner, kan du kjøre restsummen til fradrag og være ferdig med det.

Så kanskje du tenker: Hva om jeg kjøper flere ulike datamaskiner og skjermer og tastaturer og alt det finnes som finnes i nettbutikken til Komplett Bedrift og det til slutt overstiger 15 000 kroner totalt? Da kan det hende disse blir ansett som en samlet anskaffelse, og at de dermed må avskrives.

Helt til slutt: I en bloggpost som dette kan vi ikke dekke alle skattemessige og juridiske spissfindigheter og eventualiteter. Du bør derfor rådføre deg med en regnskapsfører eller revisor hvis du har konkrete spørsmål rundt avskrivinger av IT-utstyr.

Helt, helt til slutt: Vi har moret oss med å sette opp en skatt-, avgifts og inntektsrelatert spilleliste i Spotify. Enjoy!

Bedriftsavtale - kjapt og enkelt