Leasing

Det meste IT-utstyr går ut på dato etter noen få år fordi det lages noe som er raskere og bedre. Da må maskinen du har byttes ut. Dette er for det første lite miljøvennlig, og dessuten både dyrt og tidkrevende. Velger du leasing hos Komplett Bedrift kan du spare deg for disse bekymringene!

Praktisk talt alt som ikke er fastmontert eller hører til et bygg, kan leases. Det betyr at du ikke kan lease ventilasjonsanlegget i bygget, men printeren, laptopene, kaffemaskinen og projektoren på møterommet.

Leasing hos Komplett Bedrift bidrar til en sirkulær økonomi

Når man kjøper utstyr får man etter hvert utfordringen med å måtte kvitte seg med det når man ikke trenger det lenger eller det er utdatert. Ofte kastes dette, selv om mange av komponentene fortsatt er fullt brukbare. Heldigvis har gjenbruksmarkedet blitt stort de siste årene, som gjør at flere deler og komponenter i datautstyr gjenbrukes eller gjenvinnes i større grad enn før. Datakomponenter inneholder blant annet mye gull, som kan gjenvinnes veldig mange ganger og til mye forskjellig. Da er det synd om det går i søpla.

Leaser du gjennom Komplett Bedrift kan du være trygg på at produktet blir utnyttet så effektivt og lenge som mulig i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Etter endt leasingperiode kan du enten levere produktet tilbake eller kjøpe det ut for en rimelig penge. Hvis du sender produktet tilbake vil vår samarbeidspartner Fairown sørge for at produktet blir nøye inspisert og eventuelt reparert. Er ikke produktet i god nok stand til å få et nytt hjem bruker vi så mange deler av det som mulig til å lage eller oppdatere andre produkter, og gjenvinner resten på korrekt måte.

I 2021 var nesten 20 prosent av alt materiale brukt i Apple-produkter resirkulert, og både de og andre store produsenter setter seg stadig mer ambisiøse mål for bruk av resirkulert materiale. Komplett Bedrift vil selvsagt bidra så mye vi kan til denne gode utviklingen. Derfor tar vi gjenbruk og gjenvinning på alvor.

Fordeler med å lease datautstyr

Fordelene med lease er mange og her er noen av oppsidene:

  • Hvis du returnerer produktene etter endt leasingperiode sørger vi for at de får leve videre. Vi oppgraderer produktet eller bruker deler av det for å gi det så langt liv som mulig.
  • Du slipper høy engangskostnad ved å kjøpe nytt utstyr. Du binder ikke opp kapital og kan heller bruke pengene til å styrke egenkapitalen eller investere i andre tiltak som gjør deg mer konkurransedyktig.
  • Du slipper å bruke egenkapitalen på utstyr som faller i verdi.
  • Når du ikke skal finansiere hele kjøpesummen på en gang slipper du også å forskuttere momsen av det totale beløpet.
  • Du kan til enhver tid ha det siste nye IT-utstyret på markedet og ha topp utnyttelsesgrad og produktivitet med utstyr som virker.
  • Din bedrift får forutsigbare kostnader med en månedlig sum.
  • Leasing er skattemessig fradragsberettiget og du får dermed full skattemessig effekt i hele leasingperioden.

Teknologisk utvikling

Det å jobbe med eldre og trege maskiner koster deg dyrt i lengden. Utviklingen går rasende fort og det er krevende å alltid henge med og være up to date på alle slags IT-produkter. I tillegg blir det ofte at man går for rimeligere versjoner enn man kanskje har bruk for når man skal kjøpe og betale. Det kan bli dyrt å velge billig. Ved å lease får du bedre utstyr enn du ville hatt råd til å kjøpe.

Selv om det er sterk vekst i leasingmarkedet velger fortsatt de fleste bedrifter å kjøpe det de trenger og tar avskrivningene. Trolig vil dette endre seg i takt med den teknologiske utviklingen og i et marked som er fullt ut digitalisert. Da blir det et krav fra dine kunder om at du er oppdatert med nytt utstyr og henger med i utviklingen.

En undersøkelse som ble gjennomført av Norstat på oppdrag fra et finansieringsfirma for noen år tilbake, avslørte store kunnskapshull rundt spørsmålet om hvorfor man eier istedenfor lease IT-utstyr både i privat og offentlig sektor. Det er liten grunn til å tro at dette har forandret seg mye på de siste årene.

Trygge leasingavtaler

Hos Komplett Bedrift er det enkelt å inngå en leasingavtale. Hele prosessen, fra å velge produkter til å sende leasingsøknad gjøres enkelt i nettbutikken vår, og så fort søknaden er godkjent av vår leasingpartner sender vi deg produktene.

Når du leaser IT-utstyr av Komplett Bedrift er det vår partner Grenke som eier utstyret, men du har bruksretten. En god grunn til at mange velger å lease fremfor å kjøpe, er at man slipper den høye engangskostnaden. I stedet får man en forutsigbar månedlig utgift. I tillegg blir det lett å holde utstyrsparken oppdatert, uten at du trenger å styre med å selge eller kvitte deg med det gamle utstyret.

Du velger selv om du vil lease produktet i 15, 24 eller 36 måneder. Hva som anbefales kommer an på forventet brukstid på produktet. Er du avhengig av å til enhver tid ha den nyeste PC-en vil 15 måneder være fornuftig, mens en projektor trolig vil gjøre nytten i minst 36 måneder.

Grenke har over 40 års erfaring med leasing og tilbyr leasing til en fast månedspris, selv hvis renten skulle endre seg i løpet av perioden. Du kan også velge å forsikre produktene du leaser gjennom Grenke.

Er du nysgjerrig på en leasingavtale hos Komplett Bedrift kan du lese hvor enkelt vi gjør det her.

Her kan du lese våre betingelser for leasing.

New call-to-action