01 Komplett bildebank jan 24 - 065 (skalert)

Da Norges Idrettsforbund trengte en digital samarbeidspartner og hjelp med innkjøp av utstyr til seg selv og sine idrettslag, falt valget på Komplett Bedrift.

Samarbeidet er en del av digitaliseringsprosessen NIF gjennomfører for å forenkle hverdagen til idrettslagene i Norge. Formålet er at de ansatte skal kunne bruke mer tid på idretten, og mindre tid på innkjøp, samhandling, installering av programvare og lignende.

– Et viktig mål med satsingen er å legge til rette for ildsjeler og foreldre som legger mye tid i å skape idrettsglede for barn og unge. De gjør en utrolig viktig jobb på frivillig basis, og fortjener systemer som ikke skaper unødvendig frustrasjon, sier Pål Kristen Rønnevik, leder for modernisering og digitalisering i NIF.

Med 1,9 millioner medlemmer fordelt på rundt 9 500 idrettslag, er NIF en viktig organisasjon både for et stort antall enkeltmennesker og for samfunnet som helhet. I og med at forbundet er helt avhengige av frivillighet og ildsjeler for at lagene skal kunne fortsette å tilby verdifulle fellesskap og idrettsglede for alle, er det derfor svært viktig å finne løsninger som er enkle å bruke. Her har Komplett Bedrift vært en viktig bidragsyter.

Skreddersydd kjøpsportal for enkel bestilling av nødvendig utstyr

De fleste av NIF sine idrettslag har hatt digitale løsninger for kommunikasjon og administrasjon en stund. Disse har imidlertid vært av varierende kvalitet og brukervennlighet. En essensiell oppgave i digitaliseringsarbeidet har derfor vært å bygge enkle løsninger på tvers av alle idrettslagene, slik at alle får like muligheter.

Dette har Komplett Bedrift bidratt til, blant annet ved å opprette en skreddersydd kjøpsportal for enkel bestilling av nødvendig utstyr. Kjøpsportalen krever ingen avansert digital kompetanse, og produktene i portalen er valgt ut og anbefalt av NIF Digital.

Peter-og-Christian_komplett_toppbilde

– Kunder av NIF Digital oppretter raskt og enkelt en kundeprofil hos Komplett Bedrift. Her logger de selv inn, velger produkter fra kjøpsportalen og mottar ferdig konfigurert datamaskin i posten noen dager etter, sier IT-konsulent i NIF, Peter Fauske Grindem.

– I tillegg har NIF en dedikert kontaktperson hos Komplett Bedrift som gladelig svarer på spørsmål både fra oss og kundene våre, og hjelper til med å velge riktig produkter tilpasset lagenes behov, forteller han.  

Det mest kjøpte utstyret blant alle lag, kretser og forbund er:

Alexander Ravnaas i Norges Fotballforbund, har selv bestilt produkter i portalen, og er svært fornøyd med løsningen.

– Komplett Bedrift er alltid samarbeidsvillige og løsningsorienterte når vi kontakter dem. Det er enkelt å bestille, og PC-ene vi bestilte ble raskt levert med Microsoft Intune installert, akkurat slik vi ønsket. Det sparer oss mye tid, sier han.

Givende samarbeid 

I tillegg til kjøpsportalen er det utviklet løsninger for betalinger, arrangementer, kurs, medlemssystem, hjemmeside og samhandling.

– For Komplett Bedrift er det berikende å støtte opp om idretten ved å gjøre det vi kan best. Vi ser fremover mot å fortsette å utvikle det gode samarbeidet i lang tid, sier Sandra Lindhjem, markedssjef i Komplett Bedrift.