Komplett Bedrift smittevern på kontoret med skillevegger og bordskjermer i plexiglass eller filt

Vi savner blide kollegaer, ja til og med de gretne. Når vi snart skal tilbake på kontoret må det legges til rette for å unngå smitte. Som arbeidsgiver skal du være bevisst på både smittevern og hvem som kan defineres som nærkontakter og hvorfor.

Vi har alle kjent på frykten over å være den som sender våre kolleger inn i en uønsket karantene fordi vi selv, eller noen som står oss nær, har vært smittet. Eller kanskje enda verre - være en smittespreder som påfører andre sykdom. Uansett er konsekvensene store.

Plikt å tilrettelegge

Som arbeidsgiver skal du tilrettelegge for at dine ansatte unngår smitte i kontorlokalet. Først og fremst for å unngå selve viruset, men også for å sikre bedriftens arbeidskapasitet fremover. Selv om de ansatte har eget utstyr permanent installert på hjemmekontoret, er det ikke alle arbeidsoppgaver som kan utføres fra hjemmet. Så hvis én ansatt blir smittet, og ti andre brått må i karantene – eller enda verre; blir smittet selv, kan bedriften raskt gå mot økonomisk tap.

Se vart utvalg av kontormobler

Hva er en nærkontakt på arbeidsplassen?

Ved å sette deg inn i hva som defineres som en nærkontakt på arbeidsplassen kan dere minske sjansen for smitte og unngå karantene på øvrige ansatte hvis en kollega skulle bli syk med covid-19. Ifølge «Veileder for gjenåpning av kontorarbeidsplassen» – utarbeidet av NHO og LO Norge i samarbeid med Arbeidstilsynet, er det 2m/15min som ofte avgjør hvem som blir definert som dine nærkontakter på arbeidsplassen. Det betyr at personer som har hatt mindre enn 2 meter avstand til hverandre i mer enn 15 minutter sammenhengende, defineres som nærkontakter. Likeså ved direkte fysisk eller sekret kontakt. Dette fordi risikoen for smitte øker i slike situasjoner. Hvis en av disse er bekreftet syk med covid-19, må nærkontaktene i karantene. 

Kontaktreduserende tiltak på arbeidsplassen

Helsedirektoratet opplyser i sin covid-19-veileder for smitteforebyggende tiltak på arbeidsplasser, at de tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er følgende:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme.
  2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold.
  3. Kontaktreduserende tiltak.

Punkt ett og to har blitt en naturlig del av hverdagen for de aller fleste. Litt snufs betyr hjemmekontor eller senga. Vi dæbber albuen mot munnen når vi må hoste. Og hender vaskes og sprites over en lav sko. Kontaktreduserende tiltak, spesielt på arbeidsplassen, er derimot noe du som daglig leder fysisk kan installere i bedriften – bokstavelig talt – for å gjøre det enklere og tryggere for dine ansatte å holde korrekt avstand.

Les også: Fire av ti ansatte har museproblemer

Avstand på kontoret - covid19Begrenset antall på jobb, fysiske skiller og faste plasser

Som sagt så kan det å overholde mer enn 2 meter avstand være avgjørende for å unngå både smitte og karantene. Det betyr at selv om det er hyggelig å være i samme rom som kollegaer igjen, og ikke være stuck i lobbyen på Teams, så må sosial distansering utføres på kontoret også.

NHO og LO Norge gir følgende råd for distansering og skjerming i åpne kontorlandskap:

Planlegg nøye og informer om hvor mange ansatte det kan være i kontorlandskapet til enhver tid. I praksis anbefales det ordninger som gjør at færre er til stede samtidig.

  • Vurder å installere enkle, fysiske skiller.
  • Innfør faste plasser og eget utstyr.
  • Vurder å merke plasser som ikke skal brukes.

Innfør kohorter på kontoret

Bruken av fysiske skiller er en effektiv metode for å opprettholde sosial distansering og unngå nærkontakt på arbeidsplassen. Ved å dele inn kontoret i soner eller avdelinger, kan dere enkelt og raskt sette sammen arbeidskohorter. Og med 2-meters anbefalingen i mente så er det kjekt å vite at våre fysiske skiller er så lettvektige at monteringen fint kan være en enmannsjobb. Frittstående skjermvegger, bordskjermer og monterbare skillevegger kan enkelt flyttes rundt ved behov, slik at permanente installasjoner (og kostnaden det medfører) unngås.

Effektiv smittesperre med skillevegger

Høye skjermvegger med filtoverflater har vært brukt for å dele inn åpne kontorlandskap i soner og avdelinger i årevis. Ofte som hele romdelere, men også til mindre avlukker. Men, ikke overraskende, er det de gjennomsiktige skilleveggene og bordskjermene i plexiglass eller PVC som har vært mest etterspurt i år. Spesielt på arbeidsplasser som ønsker å opprettholde visuell kontakt på tvers av arbeidslokalet. Mellom både ansatte og kunder. I tillegg sørger de gjennomsiktige skillene for at lokalet oppleves som åpent og lyst, og er utvilsomt enkle å rengjøre og desinfisere.

Vi jobber sammen for å redusere smitte i samfunnet og på arbeidsplassen.

Smittevern på kontoret