Nå er det nye regler for hjemmekontor INA

Mens du var på ferie, skjedde det noe med hjemmekontoret ditt. Arbeidsmiljøloven gir deg nå vern på samme måte som om du er på kontoret, altså fysisk på jobben. Det er ingen tvil om at det var pandemi-nedstengningene som har gjort dette aktuelt.

De viktigste endringene i den nye forskriften til Arbeidsmiljøloven er:

  • En tydeliggjøring av når forskriften gjelder.
  • Det trengs ikke skriftlig avtale der hjemmearbeid er pålagt eller anbefalt av myndighetene, men det holder da med informasjon etter drøfting med tillitsvalgte. (Om det ikke er snakk om pålegg fra myndighetene, skal omfang og varighet etc avtales skriftlig.)
  • En tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
  • Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn. Dette betyr ikke at Arbeidstilsynet skal komme hjem til deg, men at tilsyn kan gjennomføres på en annen måte.
  • De samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen. Du finner reglene for arbeidstid her

Den forrige forskriften var fra 2002, og ble vedtatt på en tid da ingen hadde hørt om Covid-19, langt mindre opplevd tilstander vi har opplevd de siste årene. Vi hadde knapt bredbånd i 2002, husker du?

Forskriften gjelder ikke for kortvarig eller tilfeldig arbeid. Det betyr at den ikke gjelder for:

  • Et par dagers arbeid hjemmefra
  • Forbigående arbeid hjemme, typisk ved en skade, kanskje en brukket fot
  • Sporadisk arbeid som tas med fra jobben og gjøres hjemme
  • Hjemmekontor mindre enn én dag i uka, men en fast dag i uka er en fast ordning

Det er viktig å ha klart for seg at jobbing på heltid hjemmefra en måned eller mer ikke kan regnes som kortvarig.

Hva betyr dette for deg?

Du skal ha en skikkelig arbeidsplass

Da vi opplevde tilstander som under pandemien, var det mange som fikkøynene opp for hva (mangelen på) en god kontorstol kan gjøre for arbeidsmiljøet. Jeg antar det er flere som fortsatt ikke har noen skikkelig stol, men heller sitter vet kjøkkenbordet eller i sofaen.

Da vil jeg heller foreslå at du ser på en god kontorstol og en justerbar og en god kontorpult. Arbeidsgiveren har ansvar for at hjemmekontoret ditt er såkalt fullt forsvarlig. Husk at feil belastning er noe som gjøre skader over tid. Alle klarer én dag på en krakk. Men ikke et år.

Det psykososiale arbeidsmiljøet

Det er mulig at du (som jeg) ble litt lei av å sitte i nettmøter halve dagen, men tenk om disse mulighetene ikke fantes? Vi husker fra nedstengningene at sosial isolasjon var et reelt problem for mange. Å stirre inn et halvtomt dokument eller regneark hele dagen uten å snakke med en sjel var ikke noe gøy.

Så nå får du forskriftsmessig støtte i at det sosiale er viktig, og at arbeidsgiveren har plikt til å legge til rette for dette. Har dere prøvd å spise lunsj sammen på Teams eller å kjøre en Kahoot for å starte dagen?

Det er heller ikke noe trivelig at nettmøtene forstyrres av elendige kameraer og dårlige mikrofoner. Skaffe deg derfor et godt webkamera og hensynsmessige verktøy for å holde god kontakt med kolleger.

Arbeidstiden gjelder

Tidligere har det vært to sett med regler for arbeidstid, en for vanlig arbeid, og en for hjemmekontor. Nå blir dette slått sammen, og arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid gjelder nå også for hjemmearbeid. På den annen side har Regjeringen satt i gang et forskningsprosjekt som skal se nærmere på dette, så her kan det komme nye endringer etter hvert.

Arbeidstilsynet kan kontrollere

Etter forskriftsendringen i sommer kan Arbeidstilsynet nå kontrollere at hjemmekontoret ditt er i henhold til reglementet. Jeg skal innrømme at jeg selv hoppet i stolen da jeg så for meg morske menn i brune frakker og notatblokk som skulle sjekke støvet i kroken og lufta jeg puster inn.

Men heldigvis er det ikke slik det er tenkt. At Arbeidstilsynet nå får mulighet til å føre tilsyn med hjemmekontorer betyr neppe at de kommer hjem til deg. Privatlivets fred veier tungt. Men en kontroll kan omfatte arbeidsgivers plikt til å forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige og at hjemmearbeidet er omfattet av det systematiske HMS-arbeidet, som det heter i Regjeringens kommentarer til forskriften.

Dessuten, når du jobber på arbeidsgiverens systemer, legger du svært ofte igjen elektroniske spor, og dette kan jo Arbeidstilsynet kontrollere.

Obs! Hvis du likevel skulle være bekymret for støv i krokene eller lufta du puster inn, kan vi anbefale en robotstøvsuger og/eller luftfrisker.

Kanskje det beste rådet vi kan gi deg, uavhengig av forskrifter om arbeidsmiljø, er at du setter opp noen klare skiller for deg seg og jobben. Når arbeider jeg og når er jeg privat? Alle som har hatt hjemmekontor en periode, vet at problemene helst kommer når privatlivet påvirker jobben og jobben påvirker privatlivet fordi de sklir over i hverandre

Det finnes også sterke aktører i arbeidslivet som mener det nye lovverket ikke går langt nok i å beskrive forsikringsordninger eller ansvarsforhold om arbeidsgiverens utstyr blir ødelagt. Det kan også godt hende en ny runde med endringer legger enda bedre til rette for å jobbe hvor som helst, ikke bare på hjemmekontor.

Lag et perfekt hjemmekontor