barkebiller suezpropp containergate lockdown

Barkebilleboogie i Canada, skip som går på grunn i Suez-kanalen, korona-nedstengning og mangel på microchips og containere. Hvordan påvirker dette tilgangen på komponenter og produkter – og hva bør du tenke på om du skal kjøpe IT-utstyr i løpet av året?

«Cointainergate»

Akkurat nå er det mangel på containere. Det gir lengre leveringstider og stigende fraktkostnader. Både på elektronikk, biler og andre varer som tradisjonelt har blitt fraktet sjøveien og på jernbaner. Hvorfor ble det slik?

Da pandemien startet i Kina tidlig i 2020, stengte de ned landet. Så fulgte lockdown i Europa, USA og til slutt resten av verden. Salg av varer avtok, og den globale handelen fikk seg en knekk. Varefrakten tok seg opp i juni 2020 og kom seg tilsynelatende inn i den gamle tralten igjen.

Dessverre hadde den lange pausen forstyrret den normale flyten i tilgjengelige containere. Mange havner ble overbelastet, og med redusert bemanning skapte det store forsinkelser for skipene.

Mange skip ble også tatt inn til vedlikehold under lockdown, så færre fartøy var i drift. Dette, sammen med store endringer i folks kjøpsatferd, har skapt så store ringvirkninger for global logistikk at det gir høye fraktpriser og i noen tilfeller utfordringer med leveranser.

Europeiske havner er fremdeles under press. Jernbanenettet også. Løsningen er å frakte kritiske vareleveranser med fly, men fraktprisene er betydelig høyere.

Microchip-krisen

Den globale forsyningskjeden for halvledere (en. semiconductors) er i krise, varsler ekspertene. Den vesle microchipen brukes i alt fra biler, kjøleskap, elektriske tannbørster, mobiltelefoner og PC-er. De må chipene er hjernen i duppeditten og inneholder milliarder av transistorer – og fordi de er så viktige kalles de ofte «den nye oljen».

Nissan melder at de vil produsere en halv million færre biler som følge av chip-dippen.

Allerede før pandemien var etterspørselen etter halvledere større enn tilbudet. Men med nedstengninger ble etterslepet av ordrer som man ikke fikk levert enda større. Dette påvirker prisene og leveringstiden (det kan ta et halvt år å få levert en chip-ordre).

Det jobbes med å utvide produksjonskapasiteten, men det vil ifølge Intel ta et år eller to før tilbudet klarer å matche etterspørselen.

Trafikkork i Suezkanalen

Da det fire hundre meter lange skipet Ever Given grunnstøtte sidelengs i Suez-kanalen under en sandstorm i mars, hjalp det ikke veldig mye på den prekære situasjonen.

Det tok seks dager, en flåte slepebåter og mudringsfartøyer, før skipet kom løs. Da sto det hundrevis av skip i kø. Et liv gikk også tapt i redningsaksjonen.

Vi hadde båter på vei med varer som måte kjøre rundt Afrika, noe som ga 14 dager lenger leveringstid. Når det stopper opp i Suezkanalen får det store konsekvenser. Hver dag passerer over 50 skip kanalen, og i verdi utgjør den mer enn 10 prosent av verdenshandelen.

Barkebilleboogie i Canada

Prisen på materialer til eneboliger har skutt i været. En del av årsaken er redusert uttak av tømmer på grunn av barkbilleinvasjon i Canada, som igjen skyldes klimaendringene.

De tømmertyggende krabatene med det ellers så yndige navnet Dendroctonus ponderosae er ikke et nytt tilskudd i den kanadiske faunaen, men har blitt holdt i sjakk av kalde vintre. Med varmere vær har de overlevd lenger og reprodusert seg enda mer, så mye at de etterlater seg enorme skogområder med død furu.

Men også innen sagbruksindustrien har korona-nedstengningene vært en flis i tommelen. Tidlig i 2020 stengte mange ned da de feilaktig trodde at etterspørselen ville falle dramatisk. Men den lave renten og mange som tilbragte mye tid hjemme førte til oppussingsboom, og også her slet man med å kunne levere nok.

Nå lages ikke PC-chassiene våre av treverk (selv om de første Apple-maskinene var av tre), men dette er nok et eksempel på hvordan klimaendringene rammer verdensøkonomien og viktigheten av å fokusere på bærekraft.

Hva er status nå?

For oss som selger IT-utstyr har det siste halvannet året bydd på utfordringer vi fremdeles kjenner på. Vi forventer fremdeles prisøkninger på opptil 15 prosent på enkelte varegrupper, og vi får ikke tak i så mye varer vi ønsker. Det gjelder både skjermer, skjermkort, TV-er og printere.

Budskapet er at det fort kan bli dyrere og vanskeligere å få tak i utstyr, så mitt råd er å handle nå og ikke vente til slutten av året. Planlegger du å oppgradere maskinparken, kan det å snu seg raskt rundt nå være lønnsomt.

Du tenker sikkert: «Så klart sier Komplett Bedrift at vi skal handle nå.» Vi har helt sikkert IT-utstyr å selge deg om seks eller tolv måneder også, det er jo en av fordelene med å ha et stort varelager. Men om utvalget og prisene er de samme som nå, det er vanskelig å spå.

Avtaler og større forespørsler