poent kontorlandskap

Den svenske visesangeren Ulf Lundell er sikker i sin sak – han «trivs best i öppna landskap», men er det åpne landskap eller cellekontorer som lar oss prestere best på jobb?

Det finnes kilometervis med forskning på effektivitet og kontorlandskap. Du kan faktisk finne undersøkelser som bygger oppunder akkurat det du ønsker at de skal konkludere med. Om du som leder vil spare kostnader på mindre kontorlokaler så finner du mange gode argumenter der ute. Men er du sikker på at pengene du eventuelt sparer i kvadratmeter står i stil til det du punger ut i tapt arbeidsfortjeneste på gjentatte avbrytelser i åpent landskap?

Hvem bør sitte i åpent kontorlandskap

Jan Vilhelm Bakke, arbeidsmedisiner og overlege i Arbeidstilsynet har sammen med kollega Knut Inge Fostervold som er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved UiO, lest seg gjennom det meste av forskning på kontorlandskap. De endte opp med 26 studier som innfridde krav til vitenskapelig kvalitet.

Du kan lese om kildegrunnlaget deres på denne siden.

Konklusjonen deres er åpenbar i fordel for cellekontorer og muligheter til å skape rom for konsentrasjon, men la oss først se på hvem som åpenbart bør sitte i åpent landskap og ikke heter Ulf Lundell.

«Avisdesker, prosjektgrupper, arkitektkontor og i kontrollrom a la «Cape Canaveral, er åpenbare arenaer for åpne landskap. Også arbeidsgrupper som har rutinepreget arbeid som ikke krever bruk av korttidshukommelse og konsentrasjon, og hvor sosial kontakt med andre er positivt og ikke forstyrrende, vil også vinne på å sitte i et åpent kontorlandskap», slår forskerne fast.

Åpent landskap kan skape sykdom

Motstand mot åpne landskap blir ofte feilaktig forvekslet med motvilje mot endring. I yrker som krever dyp konsentrasjon, og det gjelder for de fleste yrker, er det viktig å kunne skjerme seg mot avbrytelser for å kunne utføre bestemte oppgaver.

Ved gjentatte avbrytelser i løpet av arbeidsdagen kan de ansatte oppleve å miste kontrollen over sin egen arbeidssituasjon. Bakke og Fostervold sier til Universitetsavisa.no at tap av kontroll kan gjøre at nivået av stresshormonet kortisol stiger. Det vil igjen føre til dårligere søvnkvalitet, høyt blodtrykk og dårligere psykisk helse.

Ansatte i åpne kontorlandskap med flere enn seks personer rapporterte om 62 prosent flere sykedager enn ansatte i cellekontorer, viser en danske forskningsrapport.

Faktisk vil det kunne føre til økt bruk av hjemmekontor dersom ansatte ikke finner ro til konsentrasjon på arbeidsplassen og det er et ledelsesansvar å se til at de får det.

åpne landskap Ulf Lundell

Fleksible kontorløsninger

En rekke arbeidsplasser av en viss størrelse eksperimenterer med såkalte flekskontor. Bakgrunnen er at store arbeidsplasser sparer mange kvadratmeter ved ikke å lage plass til alle. For eksempel skal det i det nye Regjeringskvartalet bygges slik. Man kan ta høyde for at kanskje så få som 70% av arbeidsstokken er innom kontorene til enhver tid. Dette krever at alle er flinke til å rydde opp etter seg ved arbeidsdagens slutt.

Mange trives dårlig under slike forhold fordi man blir knyttet til kontorplassen sin.

Les også: Slik stenger du ute kontorstøyen med hodetelefoner

Bak lukkede kontorvegger

Et kontorlandskap hvor mange av oss tilbringer store deler av dagen, skal være et sted hvor ansatte føler seg vel. Forskningen viser noen klare indikasjoner på fordeler av cellekontorer, men moderne tilpassede kontorlokaler vil kunne skape nok ro til at de fleste skal få konsentrert seg. Dessuten er utvalget av støyreduserende hodetelefoner svært godt – de har blitt de nye kontorveggene, og etter du har prøvd et par kommer du ikke til å klare deg uten, det gjør i hvert fall ikke jeg.

New call-to-action

Vi er ulikt skrudd sammen og noen trives best bak lukkede kontorvegger og dører, mens andre vil være ute i det fri. Jeg vil ikke konkludere med det ene eller det andre i denne artikkelen, men hver arbeidsplass må finne sin modell. Og uansett er det viktigste at vi tar hensyn til hverandres behov for å kunne bruke tid til konsentrasjon.

Ulf Lundell skriver ikke om kontorlandskap i sin kjente vise, men la meg sitere starten av andre vers som også kan ha en relevans for oss kontorrotter: «Jag trivs bäst i fred och frihet, för både kropp och själ Ingen kommer i min närhet, som stänger in och stjäl...».

Her har du hele låta, for jeg regner med du har den på hjernen nå.