Teams, hjemmekontor og bedriftskultur

KRONIKK: Hvordan kan du som leder bygge bedriftskultur post covid og få en kickstart på denne høsten sammen med dine ansatte?

Siden midten av mars 2020 har vi mistet mye av tilhørigheten til stedet og menneskene vi jobber sammen med. Hele bedriftskulturen har blitt utfordret i denne perioden. Mye har gått tapt og må bygges opp igjen.

Nå nærmer vi oss normaltilstander igjen, men noe har skjedd. Kollegene uteblir fra arbeidsplassen og mange ledere klør seg i hodet og lurer på hvor de skal legge listen for obligatorisk fremmøte.

VG publiserte nylig en rundspørring de hadde gjort til en lang rekke norske bedrifter med spørsmål om de ansatte skulle tilbake på kontoret. Et stort flertall svarte at de etablerer hybridløsninger, mens enkelte arbeidsplasser krevde obligatorisk fremmøte.

HR Norge og Kantar gjennomførte før sommeren en undersøkelse hvor de tar pulsen på norsk arbeidsliv sett fra de ansattes perspektiv, og advarer mot de negative konsekvensene av å ha mange medarbeidere spredt rundt på hjemmekontor. Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad sier til Nettavisen at det har gått fra vondt til verre. Mange har mistet sine kontaktpunkt og siloene som før var et problem på mange arbeidsplasser, har blitt enda trangere fordi vi snakker med færre personer enn før.

Det er dramatisk!

Vi ser at arbeidsgivere utarbeider retningslinjer for bruk av hjemmekontor. Mange velger en 3-2-løsning med mulighet for å være to dager på hjemmekontor i uka, men samtidig ha tre obligatoriske oppmøtedager. I Telenor innfører de noe de har kalt SmidigDag som gir den ansatte anledning til å kunne jobbe fra andre steder enn kontoret, trene i lunsjen eller kjøre inn på kontoret etter at morgenrushet er over. Løsningene er mange og kreative. Jeg går samtidig som jeg leser alle disse nyhetssakene om den nye arbeidshverdagen, og kjenner litt på begrepet «hjemmekontor». Er det positivt eller negativt ladet?

Mange arbeidsplasser har opplevd en økning i produktivitet med mange ansatte plassert på hjemmekontor. Det er interessant. «Jeg er mer effektiv på hjemmekontor», hører vi kolleger si. Spørsmålet er om det vil vedvare eller om det oppstår slitasje, avskaling og normalisering over tid. Nå har vi stått på i dugnaden og levd med unntakstilstand, men begynner vi ikke å kjenne at det røyner på også med det effektive hjemmekontoret?

I en undersøkelse gjennomført av Tekna som organiserer 87.000 medlemmer med mastergrad eller mer i teknologi eller realfag, sier tre av fire at de ønsker å fortsette med hjemmekontor også etter pandemien, og 8 av 10 sier de enten var like produktive eller mer produktive på hjemmekontor. Samtidig oppgir 28 prosent av de spurte at de opplever en større grad av helseutfordringer, og både fysisk og psykisk slitasje som følge av hjemmekontor. Psykisk fordi de føler seg isolert og ensomme. Mer enn en av ti i undersøkelsen har følt seg så nedstemt at de har hatt behov for å snakke med noen om det. Fysisk gir det seg utslag i smerter i rygg, skuldre og armer hovedsakelig grunnet dårlig sittestilling og ingen muligheter for å justere kontorstol og bord slik det er lagt til rette for på arbeidsplassen.

Som leder skal du fange opp de som havner på siden og du skal bygge relasjoner både i møterommet og videomøterommet. Jeg tror de introverte fort kan bli enda mer tilbaketrukne i en slik hverdag, mens de ekstroverte heller ikke finner sin plass med det første. For egen del synes jeg det er krevende å gjennomføre effektive videomøter med flere enn 4-6 deltakere. Det å snakke i to timer til en skjerm hvor 20 deltakere har skudd av kameraet og du får null respons og energi tilbake, setter lederegenskapene på en prøve.

Nesten alle kan få en gruppe mennesker til å levere resultater hvis forutsetningene er på plass. Men det å levere gode resultater over tid, og samtidig ha fornøyde ansatte, det er da det begynner å bli vanskelig for flere. For glem ikke det, en leder har ikke bare ansvar for resultater og styre skipet gjennom ukjent farvann, man skal også sørge for at hver enkelt ansatt har en god arbeidshverdag. Det er begrenset hvor lenge de ansatte kan gå på adrenalin, energidrikk og stå-på-vilje. Det skal også skapes trivsel, utvikling og godt arbeidsmiljø. Her er noen konkrete forslag so du kan ta med som råd på veien:

Forbered dine kolleger på hvordan arbeidshverdagen blir denne høsten og den kommende vinteren. Ikke vær skråsikker, men still med åpent sinn og ta de ansatte med på råd.

  • Unngå underskudd på informasjon. For mye er bedre enn for lite
  • Lag klare regler for tilstedeværelse og hjemmekontor
  • Planlegg for å ha flere og velfunksjonerende stillerom i kontorlokalene
  • Kjøp inn støydempende hodetelefoner til de som sitter åpent
  • Tilby dine ansatte en ergonomisk hjemmekontorløsning
  • Sett opp datoer for sosiale sammenkomster og legg gjerne planer for både julebord og firmatur. Dine ansatte vil så gjerne ha noe å glede seg til igjen
  • Bry deg om flere enn de du vanligvis omgås på jobben. Spør hvordan de har det og del ut ektefølte komplimenter – minst ett hver dag

Så skal du evaluere tiltakene du setter inn fortløpende. For mange er dette en ny kontorhverdag og de fleste av oss har ikke mye erfaring med hybride kontorløsninger. Derfor må du ta de ansatte med på råd og finne deres beste vei mot å bygge opp igjen den tapte bedriftskulturen og legge til nye dimensjoner. Lykke til!