iPad KnowMe

En som er avhengig av hjelp i hverdagen kan møte flere titalls assistenter i løpet av livet. For en uten verbalt språk er det en stor påkjenning når hver assistent må lære seg å kjenne deres språk, kroppsuttrykk og behov. Lifetools har utviklet et hjelpemiddel som skal gjøre det enklere å forstå og bli forstått.

Å gi en stemme til en uten språk

Da Morten Hope og sønnen Lukas skulle kartlegge Lukas sitt kommunikasjonspotensiale, fant de ingen hjelpemidler som passet hans behov. Lukas er multifunksjonshemmet og har verken talespråk eller taleforståelse. Han er avhengig av hjelp hele døgnet, og kommer til å møte mange assistenter i løpet av livet. For å sikre god livskvalitet gjaldt det å finne en måte for de rundt ham å forstå hans måte å utrykke seg på.

Etter en omfattende kartleggingsprosess innså Morten at de eksisterende hjelpemidlene innenfor alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) ikke passet for Lukas eller mange andre i samme situasjon. Mange i denne gruppen har liten eller ingen forutsetning for å lære seg å bruke de hjelpemidlene som finnes, og har dermed ikke fått den hjelpen de fortjener.

Morten bestemte seg derfor for å starte på nytt, og se på det non-verbale språket Lukas har. Med tid og tålmodighet kan man få god forståelse for hva kropps- og ansiktsuttrykkene til Lukas betyr, men hvordan denne informasjonen kunne samles og bringes videre var en stor bekymring for Morten som forelder. Dette var begynnelsen på kommunikasjonssystemet KnowMe.

Ivaretar språk og identitet

Blant annet på bakgrunn av funnene fra utredningen til Lukas og med midler fra NAV lagde Morten en prototype på appen “Kjenn meg”. Målet var å lage et dynamisk hjelpemiddel på brukerens premisser. I 2016 hadde prototypen blitt døpt om til KnowMe, og var så god at NAV Hjelpemiddelsentralen kjøpte løsningen.

Gjennom KnowMe kan assistenter og andre nærpersoner filme adferden til brukeren. Senere studerer foreldre, assistenten og pedagog filmen sammen, og tolker hva adferden betyr. Tolkningen og korrekt respons sendes videre til en database hvor fremtidige assistenter enkelt kan søke opp adferd og forstå hva det betyr, og hvordan de skal reagere.

KnowMe demoI denne appen finnes det også artikler om personens rutiner, aktiviteter og interesser, i tillegg til en dagbok-funksjon for å dokumentere utviklingen. Denne databasen følger personen og oppdateres gjennom livet for å sørge for at deres identitet, språk og behov blir ivaretatt. På denne måten kan brukeren ta egne valg og delta aktivt i det de gjør sammen med andre.

Et avansert system i en enkel og sikker pakke

I dag er løsningen pakket inn i en iPad hvor alt annet enn de nødvendige appene er fjernet. Det er flere grunner til at valget falt på akkurat iPad:

Et verktøy de fleste kjenner

Implementering av nye verktøy er en krevende prosess og kan være et stressmoment for de som må lære seg å bruke det. Derfor var det et mål å ikke gjøre det unødvendig komplisert. Smarttelefoner og nettbrett er en så etablert hverdagsteknologi i dag, at man kan anta at de aller fleste er kjent med det. Med andre ord er det et godt utgangspunkt for å lære seg et nytt hjelpemiddel, når man allerede kjenner til operativsystemet.

Sterkt personvern

Når mye data om en person skal samles er det naturligvis essensielt at personvernet er godt ivaretatt. Apple har tatt mange grep og blitt hyllet for å bygge avanserte sikkerhetsfunksjoner inn i produktene sine. Dermed kan man være sikker på at sensitive personopplysninger ikke havner på avveie. Du kan lese mer om hvordan Apple jobber med personvern her.

Mennesker trenger å bli forstått

Kommunikasjon er inngangen til å forstå mennesker, og vi må forstå behovene for å tilrettelegge for hver enkelt bruker. Dessverre har mange mennesker ikke fått den hjelpen de trenger og fortjener for å utrykke seg og ta egne valg i livet. Dette handler verken om mangel på gode intensjoner eller assistenter. Man har rett og slett ikke hatt et godt nok verktøy for å forstå.

Negativ adferd som depresjon og selvskading er dessverre ikke uvanlig blant utviklingshemmede, og eksperter mener en av de hyppigste årsakene til dette er at man ikke blir hørt eller forstått. For Morten er dette en av de viktigste motivasjonene til å fortsette å utvikle KnowMe.

“KnowMe skal være en løsning som ikke krever noe av brukeren, og samtidig gjør det lettere for alle nærpersoner å trekke i samme retning. Når alle er enige om hvordan vi møter brukerens adferd, får brukeren mer kontinuitet og bedre livskvalitet”, sier han.

Hope har store ambisjoner for å videreutvikle løsningen for flere grupper, med mer avansert teknologi og til flere land. For oss i Komplett Bedrift er det en stor glede å få levere utstyr med en så viktig funksjon. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet og følge med på utviklingen!

Apple har utviklet en rekke små og store funksjoner for å gjøre produktene sine tilgjengelige for alle, enten du har nedsatt syn, hørsel eller mobilitet. Les mer om Apples Tilgjengelighetsfunksjoner her.

New call-to-action