Gaming er en stor del av ungdommers hverdag utenfor skolen og blir stadig en viktigere læringsarena. Komplett Bedrift har sørget for at Greåker videregående skole er rigget for fremtiden.

Det å bruke elevenes hverdag og uformelle erfaringer som ressurser for akademisk læring er gull for å skape engasjement og elevaktivitet i moderne pedagogikk.

Vi i Komplett Bedrift tar utdanning på alvor, og syns det er gøy at lærere tør å prøve nye og moderne metoder for å skape engasjement hos elevene. I høst leverte vi 15 gaming-rigger til Greåker videregående skole slik at de kan sikre en faglig relevant utdanningspraksis for det 21. århundre og videre inn i fremtiden.

 

Komplett Bedrift rigger din bedrift for fremtiden e-sport