IT-sikkerhet og hacking. Virusbeskyttelse

Er du utstyrt med en god porsjon nettvett så skal du ikke ha behov for virusbeskyttelse. I dag er truslene godt kamuflert og kommer gjerne til deg i epostboksen.

De finnes fortsatt, Norton, MacAfee, Bitdefender, Panda, TotalAV og Bullguard, men svært få etterspør faktisk antivirusprogrammer i dag. Mye av årsaken til det ligger i at PC-produsentene har blitt mer bevisst sitt ansvar og kniver om å lage de sikreste maskinene. På samme måte er det et solid salgsfortrinn for software-produsentene å levere sikker vare. Derfor har det blitt investert enorme ressurser i å bygge sikkerhet og det kommer oss små og mellomstore bedrifter til gode.

HP tar sikkerhet på alvor

Maskinprodusentene minimerer risikoen for å bli angrepet og HP har tatt en lederrolle i denne utviklingen. De har blant annet kommet opp med Sure View og Sure Click. Sure View er en skjermteknikk som gjør at du med ett tastetrykk hindrer andre i å se informasjon på din dataskjerm. Du kan se hvordan det fungerer i denne videoen på YouTube eller her hvor Eirik demonstrerer det på sin egen maskin. Faktisk er det slik at visuell hacking er en av de mest utbredte metodene for å få tilgang til sensitiv informasjon.

Sure Click er et system som legger seg som et filter mellom din nettleser og resten av maskinen som igjen beskytter mot angrep. Teknikken krever ikke at du som bruker gjør noen innstillinger eller endringer på maskinen. Den skal bare virke. Se mer forklaring i denne videoen fra HPs supportavdeling.

Apple i bedriften. Se utvalget hos Komplett Bedrift

Tidligere var det slik at Mac-brukerne ikke var usatt for virus eller andre dataangrep. Mye av grunnen var at det fortsatt var såpass få slike maskiner i omløp på verdensbasis. Nå er situasjonen en helt annen og Mac-er er like utsatt som andre for angrep.

IT-sikkerhet, datainnbrudd

Epost-trussel

De som vil angripe deg og din bedrift har mange veier inn. Den vanligste og enkleste å lure er den enkelte brukeren. Oftest via epost og gjerne kamuflert som en troverdig avsender. I Cybercrime Survey-rapporten for 2019, laget for konsulentfirmaet Pwc, kommer det fram at det er dine egne ansatte som er den største trusselen mot selskapets verdier til enhver tid. Her svarer hele 70% av de spurte norske og danske bedriftslederne at de har vært utsatt for en sikkerhetshendelse i 2019. 38% av dem forteller at de har mistet verdier for mer enn syv millioner kroner på grunn av datakriminalitet i løpet av året som gikk.

Datasikkerhet er alles ansvar

Den raske digitaliseringstakten setter sikkerheten på spill stadig oftere. Kravet om å levere digitalt kan gå på akkord med å gjøre det sikkert og stadig flere bedrifter ansetter CISO (Chief Information Security Officer). Omtrent halvparten av virksomhetene som ble spurt i Cybercrime Survey svarte at de hadde en slik rolle i bedriften. Det tallet har mer enn doblet seg de to siste årene.

Men det er ikke dermed sagt at med en slik stilling i bedriften så er du sikret for all fremtid. Datasikkerhet er alles ansvar, men også helt klart et ledelsesansvar og skal forankres såvel opp i ledergruppen som ut til den enkelte ansatte.

Les også: Unngå at jobbtelefonene blir en inngangsportal for hackere

Godt nettvett

Dagens datamaskiner er utstyrt med et beste på markedet for å sikre verdiene du lagrer på din maskin. Men bruker du maskinen uansvarlig så kan du selvsagt ryke på en smell likevel. Har du ansatte som driver utstrakt e-handel på Alibaba, Wish eller andre steder hvor hackere kan få tilgang til kortinformasjon eller andre personlige data, så innebærer det en risiko. Lugubre nettsteder og usikrede nettsteder (ikke https) burde også forbys på bedriftens datamaskiner.

Kort oppsummert – bruker du sunt nettvett så er sjansen for å bli angrepet liten med dagens oppgraderte maskinpark.

Workstation tilpasset din jobb