Jabra_glade ansatta

Jo mer frihet folk har i arbeidet, jo bedre trives de. Og det er direkte knyttet til teknologi. Folk må ha teknologi som kan hjelpe dem til å ta riktige valg i arbeidsdagen og levere like bra enten de sitter hjemme, på kafé eller høyt oppe på Kilimanjaro.

Det er nemlig ikke nok å gi folk en laptop med internettilgang, det må mer til. Våre venner i Jabra kan fortelle oss mer om det og i dag vil jeg bruke litt tid på en undersøkelse de har gjort.

Undersøkelsen viser for eksempel at åtte av ti møter foregår enten helt virtuelt eller som hybridmøter, der noen sitter sammen og andre er på Teams eller lignende. Undersøkelsen er foretatt blant folk i seks forskjellige land over hele verden, men det den sier stemmer godt med hverdagen på norske arbeidsplasser, vil jeg mene.

Se vår temaside om den hybride arbeidshverdagen

Med såpass store endringer i møtevaner som vi har opplevd de siste årene, blir det stadig viktigere at alle kan delta på lik linje. Meeting equity er blitt et begrep. Folk skal kunne se og bli sett på samme måte. Og det kan de nå. Ikke minst på grunn av Jabras produkter, som sikrer en god møteopplevelse.

Autonomi gjør ansatte glade i jobben

På fint heter det autonomi når noen har frihet til å ta sine egne valg. I jobbsammenheng handler det om å kunne jobbe hvor og hvordan man vil, men likevel være like effektiv. Eller kanskje mer.

Bare en av fem har full autonomi med hensyn til hvor og når de jobber, viser Jabras undersøkelse. Altså om de vil komme inn på kontoret eller når de gjør arbeidet sitt. Og det betyr at det fins et stort potensial for mer lykke på jobben.

We found that as autonomy increased, so too did the likelihood that an employee would feel their work arrangement had a positive impact on their overall work experience.
Fra Jabras undersøkelse

Spesielt på området work/life-balance, gir de med høy autonomi i jobben høy score. 83 prosent av de autonome oppgir at de har bra balanse. Blant de som ikke er så autonome, ser vi at bare 61 prosent har god balanse mellom arbeid og fritid. Det samme forholdet ser vi ved mange trivselsfaktorer, som motivasjon, tillit til ledelsen og mentalt velvære.

Overraskende er det kanskje at de som har størst frihet, altså de med høy autonomi, føler sterke tilhørighet enn de som kanskje må møte på kontoret hver dag.

After all, it’s employees who are most familiar with their work and how they can do it best, whether that means deciding which tasks to prioritize or in which order to complete them. And with hybrid work becoming more common, employees are increasingly calling for the power to decide for themselves where and when they should do their work.
Fra Jabras undersøkelse

Møter må bli mer likestilte

Når såpass mange allerede velger å jobbe hjemmefra, bortefra, utenfra, herfra og derfra er det all grunn til å tro at flere gjør det i fremtiden. Men da er det viktig at alle deltakere i et møte stiller likt.

Ny teknologi legger til rette for det. Det som ofte er et problem, er lyden. Men det kan løses. Først og fremst er det viktig å ta en titt på headsettet som brukes i dag. Det er kanskje bra nok til å høre på musikk, men er det bra nok for profesjonelle møter? Ikke alltid. Det kan fungere bra med Taylor Swift, men kanskje ikke på jobb.

Tallene er i alle fall klare: De som har et profesjonelt headset laget for møter, har bedre opplevelse av møtene:

Godt utstyr gir godt møte: ´Fra Jabra-rapporten Hybrid Ways of Working 2022 Global Report

Legg merke til tallene. Folk samarbeider dårligere, blir lettere distrahert, kan ikke høre hva som blir sagt og føler seg utelatt fra samtalen når de bruker headset som ikke er laget for profesjonelle møter.

Jabra har lenge holdt på med lydteknologi i toppklasse. Med bakgrunn i høreapparater har de utviklet profesjonelle headset som leverer på jobben. Og med sertifisering for Microsoft Teams kan du være sikker på at for eksempel Jabra Evolve2 75 gir deg jevn forbindelse, god taletydelighet og frihet fra støyende omgivelser. Barna kan være hjemme, toget kan være fullt av folk og kontoret kan være travelt, men folk hører hva du sier, og du kan delta på lik linje med andre som sitter i møtet.

Det er også så god trådløs dekning at du kan hente deg en kaffe fra kjøkkenet uten å miste viktig informasjon.

De unge forventer autonomi

Det er allerede rundt tre år siden pandemien brøt ut og vi for alvor flyttet kontorplassen hjem. Mange unge arbeidstakere fikk sitt første møte med arbeidslivet gjennom hybrid-møter. Da oppdaget de fordelene ved et fleksibelt arbeidsliv, og er neppe villige til å gå tilbake til 37,5 timer på kontoret. Jabras undersøkelse viser tre ganger så mange av de aller yngste arbeidstakerne (Generation Z) gjerne sitter på kafé eller et bibliotek og jobber enn de eldste (Boomers).

Det er all grunn til å ta slike undersøkelser på alvor, og det er all grunn til å ta konsekvensen av funnene.

Kontoret er en laptop: Statistikk fra Hybrid Ways of Working 2022 Global Report

Hva betyr dette? Jo, allerede nå må du sørge for at møtene kan holdes med like god kvalitet fra møterommet Darth Vader som fra Vadsø eller Deichman, for de unge forventer det. For det andre blir de unge til seniorer med tiden, og tar det som en selvfølge samtidig som det fylles opp med nye, unge medarbeidere. Go with the flow.

New call-to-action