Barkebilleboogie i Canada, skip som går på grunn i Suez-kanalen, korona-nedstengning og mangel på microchips og containere. Hvordan påvirker dette tilgangen på komponenter og produkter – og hva bør du tenke på om du skal kjøpe IT-utstyr i løpet av året?