Ta privatlivet og konsentrasjonen tilbake på kontoret med gode hodetelefoner.