Etter at vi nordmenn har blitt erfarne pandemister, handler vi på nett som aldri før. Det finnes nesten ikke grenser for hva du kan få levert på døra. Men hva med tjenester vi vanligvis har dratt ut for å kjøpe? Kommer de til oss nå?