0,7 % av jordas befolkning er fulle til enhver tid. I desember har vi grunn til å tro at tallet øker med noen små desimaler. Det er julebordsesong igjen.