Vi har sett lyset – lyset i møteromskjermen. Bokstavelig talt.