Nei, det er ikke 5G-nettet som har spredd Covid19-smitte rundt om i verden. Men ja, 5G-nettet vil kunne få store konsekvenser for deg og din bedrift.